Jak założyć subkonto w fundacji

[ostatnia aktualizacja 19.12.2012]

Subkonto jest to rodzaj konta zakładanego choremu w fundacji. Na tym subkoncie gromadzone są środki, które później można przeznaczyć na cele związane z poprawą bytu podopiecznego, jego leczeniem i rehabilitacją.

Aby założyć subkonto w fundacji trzeba przede wszystkim wybrać, w jakiej to ma być fundacji. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 12 tysięcy fundacji. Na co należy zwrócić uwagę i czym się kierować przy wyborze fundacji?

Kryteria wyboru fundacji.

1. Czy fundacja pobiera prowizję za prowadzenie subkonta? Są takie, w których założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne, ale są i takie, które pobierają za to odpłatność, najczęściej jako procent od zgromadzonych środków.

2. Gdzie znajduje się siedziba fundacji? Jeśli jest to fundacja działająca w naszym regionie, a jeszcze lepiej w mieście, pozwoli nam to (już, jako członkom) na uczestnictwo (najczęściej bezpłatne) w różnych warsztatach, spotkaniach itp.

3. Jaka jest wielkość fundacji? Generalnie im większa fundacja, tym dysponuje większą ilością zasobów majątkowych, za które jest w stanie organizować spotkania, szkolenia, zajęcia z rehabilitantami, turnusy, czy dofinansowanie do zabiegów itp.

4. Czy fundacja jest organizacją pożytku publicznego i umożliwia pozyskiwanie 1% (dalej szczegółowy opis).

Jak się zapisać?

Jeśli mamy już wybraną fundację to należy przeczytać, w jaki sposób można się do niej zapisać. Najczęściej odbywa się to na zasadzie wysłania do fundacji (pocztą) formularza zgłoszeniowego/ prośby o założenie konta. Konieczne jest przedstawienie m.in. orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskiego potwierdzające chorobę dziecka (np wynik badana cytogenetycznego), zaświadczenie o zarobkach (w większości fundacji wystarczy oświadczenie rodziców, opiekunów), zdjęcie dziecka. Po dopełnieniu formalności fundacja przysyła do Rodziców lub prawnych opiekunów do podpisania porozumienie ze wskazaniem zasad funkcjonownia fundacji, zbierania środków na lecznie i rehabilitację, czy zasad ich refinansowania.

W jaki sposób gromadzimy pieniądze?

Przede wszystkim apele. Apel napisany przez rodziców, zatwierdzony przez fundację.

Jest to prośba rodziców, albo prośba fundacji w imieniu rodziców o wpłaty na konto. W takim apelu powinien znaleźć sie opis sytuacji materialnej, opis choroby dziecka, procesu leczenia itp, na co zbierane są pieniądze oraz prośba o wpłaty na konto w fundacji. Należy pamiętać, że nie wolno umieszczać apelów w gazecie. Apel taki może umieścić tylko fundacja. Wynika to z przepisów MSWiA, które mówią, iż apele do bliżej nieokreślonych darczyńców może wysyłać / umieszczać tylko fundacja.

Drugim sposobem pozyskiwania środków są wpłaty z tytułu tzw. 1%. Osoby składające swoje zeznanie podatkowe (PIT) mogą przekazać 1% podatku na wskazany przez siebie cel/ instytucję pożytku publicznego. W tym przypadkiu ważne jest, aby dotrzeć do darczyńców i wskazać im w jaki sposób można przekazać1% swojego podatku dla naszego dziecka. Fudnacje mogą w tym zakresie wymagać określonego opisu w celu identyfikacji subkonta podopiecznego.

W jaki sposób odbywa się refundacja?

Refundacja odbywa się na podstawie przedstawionych rachunków i faktur. Co oznacza, że najpierw musi zostać poniesiony wydatek, za który otrzymujemy rachunek/ fakturę wystawiona na fundację (ważne!). tzn. że fundacja musi widnieć, jako nabywca. Rachunki muszą być dodatkowo opisane, dla kogo i w jakim celu został poniesiony zakup. Może być potrzebne dodatkowo zaświadczenie od lekarza o celowości kupienia wybranej rzeczy. Tak przygotowane dokumenty wysyła się do fundacji. Zatwierdzona kwota refundacji zostaje przelana na konto rodziców wskazane podczas zgłoszenia.

Najczęściej refundowane są konieczne sprzęty medyczne, rehabilitacyjne wizyty u lekarzy i specjalistów, rehabilitacja, turnusy, leki, pomoce naukowe.

_________

Opracowanie: Patrycja Kuczyńska