Spotkanie dla Rodzin pacjentów z PWS, Wrocław 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji wrocławskiego spotkania dla rodzin dzieci z zespołem Pradera-Williego 2 września 2017 pt:

 ''Problemy i trudności poza głodem - wsparcie dla całej rodziny.''

                W tym roku nacisk kładziemy na objawy współtowarzyszące zespołowi i sposoby radzenia sobie z nimi. W trakcie spotkania odbędą się ciekawe wykłady oraz warsztaty przydatne zarówno dla rodzin jak i pacjentów z PWS.

                Jednocześnie zapraszamy do włączenia się do badań nad zespołem Pradera-Williego prowadzonych na naszej Uczelni:

 Zespół Pradera-Williego jako neurorozwojowy model do badań koncepcji immunologiczno-zapalnej zaburzeń psychotycznych.1

 Badanie korelacji pomiędzy rodzajem delecji w regionie 15q11-q13 a fenotypem morfologicznym i behawioralnym w zespole Pradera i Williego.2

                Pacjentów chętnych do włączenia się do badania zapraszamy do kontaktu mailowego:

maja.krefft@gmail.com1

magdalena.cabala@umed.wroc.pl2

 WYKŁADY:

 1)'Zaburzenia zachowania a edukacja dziecka z Zespołem Pradera-Williego.' Maria Libura  -prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera - Williego

2) 'Farmakoterapia w psychiatrii dziecięcej- nie taki diabeł straszny' lek. med. Maja Krefft - specjalizantka z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pracująca w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED oraz doktorantka w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

3) 'Wpływ choroby dziecka na system rodziny.' mgr. Katarzyna Nowak - terapeutka pracująca zarówno z dziećmi  z niepełnosprawnościami jak i rodzinami małych pacjentów w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED.

4) 'Wady postawy u pacjentów z zespołem Pradera-Williego'- lek. med. Paweł Prostak - specjalizant z Ortopedii w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka oraz doktorant w Katedrze Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu. Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu oraz Akademię Wychowania Fizycznego (również magister fizjoterapii).

5) 'Opieka endokrynologiczna nad dorosłymi pacjentami z PWS.' - Dr n. med. Magdalena Góralska - Specjalista Chorób Wewnętrznych, kończąca szkolenie specjalizacyjne w zakresie Endokrynologii, starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

WARSZTATY:

1) Warsztaty umiejętności interpersonalnych dla Praderków. - Mgr. Ewa Battek

2) Czy trzymam się prosto? - warsztaty z zaburzeń postawy u dzieci z PWS. - lek. med. Paweł Prostak

W PROGRAMIE RÓWNIEŻ ZAWODY W UKŁADANIU PUZZLI ORAZ KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI!

 Zapraszamy!

02.09.2017 r.

Budynek Główny Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6.

         Rejestracja od godziny 8.00