Zebranie Członków Stowarzyszenia 2017

Szanowni Państwo,

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

Pragniemy Państwa powiadomić o dwóch planowanych w tym roku spotkaniach naszego Stowarzyszenia.

Pierwsze odbędzie się dnia 3 czerwca 2015 roku (sobota) w Warszawie jako doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym przedstawiona zostanie sprawozdanie Zarządu (finansowe i dotyczące działalności). Miejscem spotkania będzie Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 imienia dr Anny Lechowicz w Warszawie, ul. Białobrzeska 44.

 

Rozpoczęcie zebrania planowane jest na godzinę 10:00 (tzw. pierwszy termin), drugi termin ustalono na godzinę 10:30 (jeżeli o 10:00 nie stawi się wystarczająca liczba Członków, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie). Zakończenie wydarzenia jest planowane na godzinę 14:00.

 

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania.
  3. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok 2016.
  4. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i absolutorium dla Zarządu.
  5. Dyskusja nad tematami nad konferencję wrześniową we Wrocławiu.
  6. Rozwój współpracy z Kliniką Endokrynologii WUM w zakresie leczenia dorosłych z PWS.
  7. Sprawy różne.

Drugie spotkanie odbędzie się 2 września we Wrocławiu w związku z organizowaną przez  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu konferencją dla rodziców osób z PWS. Miejscem konferencji będzie Nowa Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego , ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław. Szczegóły podamy na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy