Zaproszenie do projektów

Katedra Pediatrii oraz Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zapraszają pacjentów z zespołem Pradera i Williego do udziału w projektach:

 

1.      Badanie korelacji pomiędzy rodzajem delecji w regionie 15q11-q13 a fenotypem morfologicznym i behawioralnym w zespole Pradera i Williego.

Kierownik projektu: lek. Magdalena Cabała

 

2.      Zespół Pradera-Williego jako neurorozwojowy model badań koncepcji immunologiczno-zapalnej zaburzeń psychotycznych. 

            Kierownik projektu: lek. Maja Krefft

 

Projekty dedykowane są dla pacjentów z zespołem Pradera i Williego w wieku od 7 do 18 r.ż.

 

Głównym założeniem projektów do których Państwa zapraszamy jest poszerzenie ogólnej wiedzy na temat zespołu Pradera i Williego, co w efekcie umożliwi zaplanowanie odpowiedniego postępowania, leczenia, przewidzenie możliwych komplikacji i ustalenie długoterminowego rokowania, a co za tym idzie poprawa opieki nad pacjentami z PWS.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z kierownikami projektów:

 Magdalena Cabała, magdalena.cabala@umed.wroc.plmagdalena.cabala@gmail.com

Maja Krefft, maja.krefft@gmail.com