Leczenie zespołu Prader-Willi u dorosłych

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że w dniu 20 października 2015 r. wydane zostało Zarządzenie nr 71/2015/DGL prezesa NFZ zmieniające warunki realizacji programu lekowego: Leczenie zespołu Prader-Willi w zakresie umożliwiającym leczenie dorosłych pacjentów z zespołem Prader-Willi).

http://www.rynekaptek.pl/komunikaty-urzedowe/nfz-zmiana-warunkow-realizacji-programu-lekowego-leczenie-zespolu-prader-willi,10894.html