Konkurs grantowy Dbam o zdrowie

W roku 2015 r. Stowarzyszenie zamierza złożyć wniosek w ramach konkursu grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ organizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. Konkurs ten daje szansę na pozyskanie dofinansowania do zakupu leków i innych środków medycznych. Projekt przedstawiony we wniosku powinien zawierać wyszczególnienie potrzeb, problemów i możliwości poprawy sytuacji osób chorych. Przyznany grant może pokryć maksymalnie 50% wartości całego projektu, pozostałe środki finansowe (wkład własny finansowy) powinni zapewnić członkowie Stowarzyszenia, chcący wziąć udział w projekcie. W przypadku zakwalifikowania się do Konkursu, grant zostanie przekazany w formie bezgotówkowej, tj. w postaci kart zakupowych do aptek. Abyśmy mogli złożyć wspólny wniosek jako Stowarzyszenie, proszę o nadsyłanie na adres stowarzyszenie@prader-willi.pl informacji o potrzebnych lekach i artykułach medycznych, do zakupu których chcieliby Państwo uzyskać dofinansowanie. Przy każdym artykule należy zadeklarować konkretną ilość, którą chcieliby Państwo nabyć. Na tej podstawie sporządzimy wspólny wniosek.