Data i miejsce zjazdu Stowarzyszenia

Mamy przyjemność poinformować, iż została ustalona data corocznego zjazdu Stowarzyszenia. Odbędzie się ono w dniu 31 maja br. w Warszawie. Miejsce Zebrania: Zespół Szkół Specjalnych nr 109 w budynku przy ulicy Radomskiej 13/21.

Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10:30 (pierwszy termin), drugi termin ustalono na godzinę 11:00 (jeżeli o 10:30 nie stawi się wystarczająca liczba Członków, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie). Zakończenie Zebrania jest planowane na godzinę 15:00.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie Ważności Zebrania (quorum).
 4. Odczytanie porządku Zebrania i jego przyjęcie.
 5. Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok 2013.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.
 8. Nowe perspektywy w badaniach nad zespołem Pradera-Williego
 9. Chorzy w Polsce
  1. leczenie dorosłych hormonem wzrostu
  2. autyzm a PWS- co wynika z nowej klasyfikacji DSM V,
  3. perspektywa wprowadzenia nowej klasyfikacji niepełnosprawności w systemie orzecznictwa a PWS - szanse i zagrożenia
 10. Działania w roku 2014
 11. Sprawy różne

Prosimy o przekazanie tej informacji do innych Rodzin należących do Stowarzyszenia,   informacje na temat zjazdu Stowarzyszenia zostały również przesłane pocztą.

Powrót do głównej strony kliknij tutaj, natomiast aby zobaczyć aktualności kliknij tutaj.