Otrzymaliśmy Status OPP

Z przyjemnością informujemy, iż nasze starania o uzyskanie Statusu Organizacji Pożytku Publicznego odniosły pozytywny skutek. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem z dnia 31 grudnia 2013 roku przyznał Polskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zespołem Prader-Willi status Organizacji Pożytku Publicznego i dokonał odpowiedniego wpisu w KRS, gdzie znajdujemy się pod numerem 0000081389.

Posiadanie statusu OPP stwarza szanse na rozwój działalności Stowarzyszenia i niesienia pomocy osobom chorym na Zespół Prader-Willi. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych bedą mogli od stycznia 2015 roku przekazywać na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku wykazanego w zeznaniu rocznym PIT.