Projekt "Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” dla osób z PWS

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie "Ars Vivendi" zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy Integracji i Aktywizacji Zawodowej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które:      

 • posiadają orzeczenie o st. niepełnosprawności lub równoważne,  (choroba o podłożu genetycznym);
 • są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;                             
 • mają ukończony 16 rok życia;

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie.

Projekt realizowany jest w okresie do 30.11.2014 r. poprzez następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza poziomu kompetencji społeczno- zawodowych
 • Opracowanie IPD
 • Wsparcie psychologiczne, dietetyczne i prawne (indywidualne i grupowe)
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej
 • Kursy języków obcych
 • Praktyczna nauka zawodu
 • Pomoc w podjęciu nauki
 • Staż na rynku pracy
 • Pomoc w podjęciu pracy

Wsparciem będą objęte również osoby z najbliższego otoczenia chorych poprzez:

 • Wsparcie psychologiczne, dietetyczne i prawne (indywidualne i grupowe).

Udział w projekcie jest nieodpłatny (pokryte wszelkie koszty wraz z kosztami podróży).

W przypadku pytań, prośby o przekazanie szczegółów projektu oraz dokonania zapisów na prosimy o kontakt z Ars Vivendi:

tel. 22 720 20 66, 500 050 450,

mail: arsvivendi@neostrada.pl)

Prosimy również o przekazanie tej informacji wszystkim rodzinom z dziećmi z PWS powyżej 16 roku życia.

Powrót do głównej strony kliknij tutaj, natomiast aby zobaczyć pozostałe aktualności kliknij tutaj.