Projekt badawczy dotyczący pokrewieństwa pomiędzy PWS a autyzmem

W trakcie zjazdu Stowarzyszenia, Pani Monika Kaczmarczyk, magistrantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, omówiła rozpoczęty projekt badawczy dotyczący pokrewieństwa pomiędzy PWS a autyzmem, prowadzony pod opieką p. prof. Ewy Pisuli. Projekt ten może mieć istotne znaczenia m.in. z punktu widzenia dalszych starań o przyjęcie rozwiązań systemowych w zakresie edukacji dzieci chorych na Zespół Pradera-Williego. Wartość badań i wniosków wyciąganych na jego podstawie będzie w dużej mierze zależeć od ilości uczestniczących w nich osób. Poniżej zaproszenie do udziału w badaniu psychologicznym pani Moniki Kaczmarczyk. W trakcie Zjazdu Stowarzyszenia chęć udziału w tym badaniu zgłosiło już 8 Rodzin, jednakże gorąco zachęcamy wszystkie Rodziny!

Zarząd

W-wa, dn.15.06.2013 r.

Drodzy Rodzice,

Jestem magistrantką Wydziału Psychologii UW i pod kierunkiem Pani Profesor Ewy Pisuli prowadzę badania dotyczące pokrewieństwa Zespołu Pradera-Williego oraz autystycznego spektrum zaburzeń (ASD). Ich celem jest lepsze poznanie i zrozumienie specyfiki zachowania osób z PWS oraz ich funkcjonowania intelektualnego i językowego, na tle osób z ASD.

Chciałabym zaprosić Państwa do wyrażenia zgody na udział w badaniu Państwa dzieci. Moje zaproszenie kieruję szczególnie do Rodziców dzieci z PWS:

  • w wieku od 7 do 16 lat
  • funkcjonujących w normie intelektualnej lub z lekkim upośledzeniem umysłowym (IQ nie niższe niż 55)
  • mówiących zdaniami

W celu przeprowadzenia badania dojadę pod wskazany przez Państwa adres. Należy na nie przeznaczyć minimum 2 godziny, może jednak potrwać dłużej, gdyż zależy to od tempa indywidualnej pracy dziecka oraz jego potrzeb i możliwości danego dnia.

Również Państwa w czasie badania dziecka chciałabym prosić o wypełnienie krótkiej ankiety, co nie powinno zająć dłużej niż 15-20 minut.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania proszę kierować na adres: mkf.kaczmarczyk@gmail.com. Chętnie wyjaśnię Państwa wątpliwości.

Z poważaniem

Monika Kaczmarczyk

Aby zobaczyć pozostałe aktualności kliknij tutaj.